Magyar Kultúra napja

Öskü Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja

Önt és családját a

Magyar Kultúra napja jegyében

  1. január 22-én /csütörtök/

17,00 órai kezdettel

Vízhiány

“Tájékoztatjuk T. Felhasználóinkat,

hogy  Öskü településen  2015.01.27   8.00-10.30 ó.-ig
medence karbantartása miatt nyomáscsökkenés, a magas pontokon vízhiány várható. A munkálatokat követően az ivóvíz opálos lehet, esetenként a fertőtlenítés miatt mellékízhatás jelentkezhet, azonban fogyasztásra mindvégig alkalmas marad.

Megértésüket köszönjük.

Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemmérnöksége”

2015-től bejelentés köteles

A magánfőzésre vonatkozó szabályok

67/A.  §  (1)  A  magánfőző  a  63.  §  (2)  bekezdés  11.  pontja  szerinti  desztillálóberendezés  feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
a  desztillálóberendezés  feletti  tulajdonszerzés  időpontját,  a  desztillálóberendezés  űrtartalmát  és
tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét
a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati
adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi
meg az illetékes vámhatóság részére.
(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a
magánfőző  a  többletmennyiséget  köteles  haladéktalanul  bejelenteni  a  vámhatóságnak  és  a
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthető.
(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött
párlattal  kíván  részt  venni  párlatok  számára  meghirdetett  versenyen,  az  (1)  bekezdés  szerinti
bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás
igazolja a párlat eredetét.
(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az
előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év
elteltével évül el.

Kapcsolódó jogszabályok a teljes dokumentumban: Letöltés
Bejelentő adatlap letöltése.