Honvédségi gyakorlat

50%

Védőnői állás

Öskü Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

Részletek letöltése.

Eb bejelentés

A nyomtatvány letöltése.

2015. évi programterv

Öskü Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Civil szervezetek
 2015. évi programterve

Dokumentum letöltése

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat,
hogy 2015. február 16-tól 2015. február 27-ig
Székesfehérvár állomás átépítési munkálatai miatt
a hirdetményen szereplő vonatok
módosított menetrend szerint közlekednek.

Változás Letöltése.

Az okozott kényelmetlenségért szíves megértésüket kérjük!
MÁV-START Zrt.

Hulladékgyűjtési naptár

50%

Tüzifa

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:

A Bakony erdő Zrt. részt vett 2014. végén a Kormány által meghirdetett tűzifa rezsicsökkentési akcióban. Az előzetesen vállaltnál jóval nagyobb mennyiségben élt a lakosság ezzel a lehetőséggel, Társaságunk keleti régiójában viszont az érdeklődés gyenge volt. Erre tekintettel az érintett térségben ismét 10%-os tűzifa rezsicsökkentési programot hirdetünk alapvetően a korábbi feltételekkel összhangban, a 2015. január 16 – február 28. közötti időszakban. A részletekről a Bakonyerdő Zrt. honlapján, illetve a Balatonfüredi Erdészetnél lehet tájékozódni.

2015-től bejelentés köteles

A magánfőzésre vonatkozó szabályok

67/A.  §  (1)  A  magánfőző  a  63.  §  (2)  bekezdés  11.  pontja  szerinti  desztillálóberendezés  feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
a  desztillálóberendezés  feletti  tulajdonszerzés  időpontját,  a  desztillálóberendezés  űrtartalmát  és
tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét
a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati
adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi
meg az illetékes vámhatóság részére.
(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a
magánfőző  a  többletmennyiséget  köteles  haladéktalanul  bejelenteni  a  vámhatóságnak  és  a
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthető.
(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött
párlattal  kíván  részt  venni  párlatok  számára  meghirdetett  versenyen,  az  (1)  bekezdés  szerinti
bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás
igazolja a párlat eredetét.
(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az
előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év
elteltével évül el.

Kapcsolódó jogszabályok a teljes dokumentumban: Letöltés
Bejelentő adatlap letöltése.